001 001 001

Αρχική

Easy to customize

Η εταιρία μας

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των αντιδραστηρίων, αναλωσίμων και επιστημονικού εξοπλισμού τόσο για τον χώρο της ρουτίνας, όσο και για αυτόν της έρευνας. Έχει πολύχρονη πείρα και τεχνογνωσία στην εισαγωγή νέων τεχνικών, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και στην υποστήριξη τους.

Your corporate site

Εξειδίκευση

Η εταιρία μας είναι εξειδικευμένη στους τομείς της Κυτταρικής Διάγνωσης και Ανοσοϊστοχημείας, της Μοριακής Βιολογίας και της Ανοσολογίας προσφέροντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας από γνωστούς και καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού.

Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες της και προωθεί ολοκληρωμένες εφαρμογές στις νέες τεχνολογίες.

Portfolio features

Δραστηριότητα

Συνεργάζεται για περισσότερο από 15 χρόνια με Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Διαγνωστικά κέντρα και Ιδιωτικά Βιοπαθολογικά εργαστήρια προσφέροντας πάντοτε την πλέον συμφέρουσα και ποιοτική λύση.

Η εταιρίας μας είναι πιστοποιημένη με σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 όσον αφορά την πώληση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.