ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΘΟΛ/ΜΙΚΟΥ & ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

 • Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες & εσμυρισμένες
 • Αντικειμενοφόρες SUPERFROST διπλοτροχισμένες
 • Αντικειμενοφόρες SUPERFROST – PLUS, ειδικής χημικής και ηλεκτροστατικής κατεργασίας για την έλξη και καθήλωση του δείγματος.
 • Καλυπτρίδες διαστάσεων 22 x 22 mm
 • Καλυπτρίδες διαστάσεων 24 x 50 mm
 • Κασέτες ιστοκινέτας
  Κατάλληλες για την διαδικασία έγκλισης ιστολογικών παρασκευασμάτων σε μπλοκ παραφίνης.
 • Κασέτες ιστοκινέτας τύπου ΒΙΟPSY
  Κατάλληλες για την διαδικασία έγκλισης μικρών τεμαχίων σε μπλοκ παραφίνης.
 • Κασέτες ιστοκινέτας τύπου MEGA
  Κατάλληλες για την διαδικασία έγκλισης μεγάλων ιστολογικών παρασκευασμάτων σε μπλοκ παραφίνης.
 • Biomold διαστάσεων 24x24x5 mm
  Ανοξείδωτοι υποδοχείς(καλούπια) έγκλισης των ιστολογικών παρασκευασμάτων σε παραφίνη.
 • Biomold διαστάσεων 24x30x5 mm
 • Biomold τύπου MEGA διαστάσεων 24x33x12 mm
 • Σετ 12 δοχείων χρώσης με στατώ 26 θέσεων
  Σετ χρώσεως αντικειμενοφόρων πλακών που αποτελείται από 12 πλαστικά δοχεία χρώσης υψηλής αντοχής σε χημικά,με στεγανά καλύμματα. Συνοδεύεται με στατώ 26 θέσεων αντικειμενοφόρων πλακών.
 • Στατώ χρώσης 26 θέσεων
  Στατώ χρώσης 26 αντικειμενοφόρων πλακών, κατάλληλο για χρήση με το σετ δοχείων χρώσης.
 • Αρχειοθήκη κασετών με 8 συρτάρια
  Αρχειοθήκη κασετών με 8 συρτάρια, χωρητικότητας1500 κασετών ιστοκινέτας ή δακτυλίων έγκλισης από πλαστικό υψηλής αντοχής.
 • Αρχειοθήκη αντικειμενοφόρων μεταλλική με 14 συρτάρια,λευκού χρώματος, κατάλληλη για αρχειοθέτηση 6000 αντικειμενοφόρων πλακών. Δυνατότητα σχηματισμού στήλης, διαστάσεων 490 x 490 x 140 mm.
 • Αρχειοθήκη αντικειμενοφόρων μεταλλική με 13 συρτάρια,λευκού χρώματος, χωρητικότητας 800 κασετών. Δυνατότητα σχηματισμού στήλης, διαστάσεων 490 x 490 x 140 mm.
 • Λεπίδες μικροτόμου EXTREMUS Silver
  Λεπίδες μικροτόμου EXTREMUS, κατασκευασμένες από χάλυβα με ειδική επικάλυψη που εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα τομών και μεγάλη αντοχή. Κατάλληλες για σκληρούς ιστούς.
 • Biopsy pads
  Πορώδη φύλλα από αφρώδες πλαστικό υλικό για τοποθέτηση μέσα στις κασέτες ιστοκινέτας. Κατάλληλα για χρήση στην διαδικασία επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων πολύ μικρού μεγέθους.
 • Δοχεία δειγμάτων βιοψίας των 15, 30, 100 & 200 ml
  Με βιδωτό πώμα, διαφανή
 • Δοχεία δειγμάτων βιοψίας των 500 ml & 1 lt
  Με πιεστό πώμα, τύπου τάπερ.
 • Μάπες 20 θέσεων πλαστικές
 • Θήκες φύλαξης 25, 50 & 100θέσεων

Ενημερωτικό Υλικό

ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΘΟΛ/ΜΙΚΟΥ & ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

 • Cryospray, rapid freezing spray
 • Επικαλυπτικό DPX
  Συνθετικό στερεωτικό μέσο για ιστολογικά και κυτταρολογικά παρασκευάσματα.
 • Frozen mounting medium
  Μέσο εγκλίσεως παρασκευασμάτων (O.C.T.), κατάλληλο για τομές κρυοστάτη για χρήση στο Παθολ/μικό εργαστήριο.
 • Decalcifier II (rapid), αφαλατωτικό διάλυμα
  Γρήγορο αφαλατωτικό διάλυμα HCl και χημικών ενώσεων EDTA. Αφαλατώνει ασβεστοποιημένα μικρά δείγματα σε 1 ώρα και μεγαλύτερα σε 2 έως 4 ώρες.
 • Paraplast, συνθετική παραφίνη
  Μέσο εμποτισμού και έγκλισης ιστοτεμαχίων. Ειδικής σύνθεσης μίγμα παραφίνης υψηλής καθαρότητας με πλαστικά πολυμερή κατάλληλου μοριακού βάρους.
 • Φορμόλη, neutral buffered formalin 6X
  Υψηλού βαθμού διυλισμένη και φιλτραρισμένη, αραιώνεται με νερό βρύσης ( 5 μέρη νερό +1 μέρος φορμόλη).  Απόλυτα κατάλληλη για εφαρμογές ανοσοϊστοχημείας.
 • Ξυλόλη
  Υψηλού βαθμού διυλισμένη και φιλτραρισμένη
 • Dehyol Absolute
  Αντιδραστήριο αιθανόλης 99,9 αλκοολικών βαθμών (σύσταση: αιθανόλη, αλυφατικές αλκοόλες),υψηλής ποιότητας, μετουσιωμένη.
 • Eosin Y 0,5% alcoholic solution
  Διάλυμα έτοιμο για χρήση.
 • Harris Haematoxylin
  Διάλυμα έτοιμο για χρήση.
 • Orange OG6
  Διάλυμα έτοιμο για χρήση.
 • Polychrome EA50
  Διάλυμα έτοιμο για χρήση.
 • Alcian blue kit
  Έτοιμο πλήρες κιτ χρώσης κυττάρων και ιστών.
 • Alcian yellow kit
  Έτοιμο πλήρες κιτ χρώσης κυττάρων και ιστών.
 • Masson trichrome with aniline blue kit
  Έτοιμο πλήρες κιτ χρώσης κυττάρων και ιστών.
 • Silver for Reticulin kit
  Έτοιμο πλήρες κιτ χρώσης κυττάρων και ιστών.
 • PAS kit
  Έτοιμο πλήρες κιτ χρώσης κυττάρων και ιστών.
 • Perl’ s Iron stain kit
  Έτοιμο πλήρες κιτ χρώσης κυττάρων και ιστών.
 • Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ακόμα κιτ ιστολογικών χρώσεων

Ενημερωτικό Υλικό

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ

 • SurePath TM Gyn Preservative vials οίκου BD – TRIPATH Η.Π.Α.
  Συσκευασία : 25 τεμάχια
  Ειδικό μπλε φιαλίδιο συλλογής, φύλαξης και μονιμοποίησης κυττάρων για PAP test, κατάλληλο για Κυτταρολογία υγρής φάσης.
 • SurePath TM precoat slides οίκου BD – TRIPATH Η.Π.Α.
  Συσκευασία : 60 τεμάχια
  Αντικειμενόφορος πλάκα με Poly L- Lysine καθήλωσης κυττάρων σε μονοεπίπεδη στοιβάδα κατάλληλο για Κυτταρολογία υγρής φάσης.
 • Prep Stain TM Density Reagent  οίκου BD – TRIPATH Η.Π.Α.
  Συσκευασία : 480 ml για 120 tests
  Αντιδραστήριο προετοιμασίας δείγματος PAP κατάλληλο για Κυτταρολογία υγρής φάσης.