Τα αντισώματα ανοσοϊστοχημείας της DAKO είναι μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά και διατίθενται σε πυκνή μορφή (Concentrated) και προαραιωμένη μορφή (Ready-to-Use). Τα αντισώματα είναι κατάλληλα για τομές παραφίνης, τομές κρυοστάτη και κυτταρικά επιχρίσματα. Όλα τα αντισώματα διαθέτουν σήμανση CE-IVDR για in-vitro διαγνωστική χρήση.

Τα αντισώματα ανοσοϊστοχημείας της BioSB είναι μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά και διατίθενται σε διάφορες συσκευασίες κατάλληλες για τις ανάγκες του εκάστοτε εργαστηρίου (Πυκνά και Ready-to-Use). Τα αντισώματα είναι κατάλληλα για τομές παραφίνης, τομές κρυοστάτη και κυτταρικά επιχρίσματα. Τα περισσότερα αντισώματα της BioSB διαθέτουν σήμανση CE-IVD για in-vitro διαγνωστική χρήση, ενώ ορισμένα είναι κατάλληλα μόνο για ερευνητική χρήση (Research-Use-Only).