Dako Omnis

Dako Omnis

Dako Omnis

Το DAKO Omnis είναι μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανοσοϊστοχημείας και in-situ υβριδισμού συνεχούς φόρτωσης, που επιτρέπει την ολοκλήρωση περισσότερων περιστατικών με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Η ανοσοϊστοχημεία (IHC), η διπλή χρώση, ο ανοσοφθορισμός (IF) και ο υβριδισμός in situ (FISH) μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα στην ίδια πλατφόρμα, χάρις στις ανεξάρτητες μονάδες χρώσης που διαθέτει. Η κάθε μονάδα διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα χρώσης μέσω της συνεχούς δυναμικής ανάμειξης των αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια της επώασης. Η επώαση των αντισωμάτων πραγματοποιείται σε σταθερή θερμοκρασία 32ο C.

Διαθέτει εξειδικευμένες μονάδες για την αποπαραφίνωση, την αντιγονική ανάκτηση, τη χρώση και την αποφόρτωση των αντικειμενοφόρων πλακών. Η πλατφόρμα παρέχει διαρκή πρόσβαση σε όλα τα αντιδραστήρια κατά τη διάρκεια της χρώσης. Όλα τα αντιδραστήρια παραμένουν συνεχώς σε θερμοκρασία 18ο C, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη μακροζωία τους, ενώ φρέσκο χρωμογόνο DAB παρασκευάζεται συνεχώς.

Διαθέτει σύστημα 2D γραμμικού κώδικα για την αναγνώριση των αντικειμενοφόρων πλακών και των αντιδραστηρίων.

Artisan Link Pro Special Staining System | Agilent

Health Management and Leadership Portal | Staining automatic sample preparation system / slide Artisan™ Link Pro Dako | HealthManagement.org

Artisan Link Pro

Το αυτόματο μηχάνημα ιστοχημικών χρώσεων Artisan Link Pro εγγυάται άριστη ποιότητα χρώσης με μια σειρά Ready-to-Use αντιδραστηρίων, ενώ παράλληλα παρέχει μέγιστη ασφάλεια χρήσης στο προσωπικό των εργαστηρίων.

Έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρώσης έως 48 αντικειμενοφόρων πλακών σε ατομικές θερμαινόμενες θέσεις και δέχεται μέχρι 50 διαφορετικά αντιδραστήρια. Το μηχάνημα μπορεί να τρέχει ταυτόχρονα 14 διαφορετικά πρωτόκολλα χρώσης με μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα, με χρήση μόνο 1 ml αντιδραστηρίου.

Τα αντιδραστήρια παρέχονται σε ειδική συσκευασία που αποτρέπει την επαφή του χρήστη με τα επικίνδυνα χημικά, ενώ διαθέτει σύστημα αυτόματου διαχωρισμού των αποβλήτων για την ασφαλέστερη απόρριψη τους.

Διαθέτει σύστημα 2D γραμμικού κώδικα για την αναγνώριση των αντικειμενοφόρων πλακών και των αντιδραστηρίων.

Λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18ο– 26ο C).

Dako CoverStainer

CoverStainer

Το Dako Coverstainer είναι ένα αυτόματο μηχάνημα χρώσης αιματοξυλίνης – εωσίνης και κάλυψης συνεχούς φόρτωσης, με δυνατότητα επεξεργασίας 240 αντικειμενοφόρων πλακών ανά ώρα.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με κλιβανισμό, αποπαραφίνωση, χρώση, αφυδάτωση, επικάλυψη και στέγνωμα εντός του μηχανήματος. Οι αντικειμενοφόρες πλάκες παραδίδονται έτοιμες για μικροσκόπηση.

Η συσκευή είναι πλήρως κλειστή και διαθέτει σύστημα συλλογής των αναθυμιάσεων και απομάκρυνσης τους για την προστασία του χειριστή. Διαθέτει επιπλέον σύστημα συνεχούς ανάδευσης των αντιδραστηρίων, που μειώνει τα ιζήματα και εξασφαλίζει άριστη ποιότητα στη χρώση.

Λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18ο– 26ο C).

Autostainer Link 48

Autostainer Link 48

Το αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας Autostainer Link 48 είναι κατάλληλο για χρώση τομών παραφίνης, τομών κρυοστάτη και κυτταρικών επιχρισμάτων. Είναι ένα πλήρως ανοιχτό σύστημα με δυνατότητα ταυτόχρονης χρώσης έως 48 αντικειμενοφόρων πλακών. Το εξελιγμένο λογισμικό που διαθέτει μειώνει σημαντκά το χρόνο της διαδικασίας χρώσης.

Δέχεται μέχρι 42 διαφορετικά αντιδραστήρια στους δύο μεταλλικούς φορείς που διαθέτει. Τα αντιδραστήρια τοποθετούνται σε ειδικά φιαλίδια χωρητικότητας 5, 12, 25 και 50 ml. Το μηχάνημα διαθέτει τέσσερις φορείς αντικειμενοφόρων πλακών των 12 θέσεων.

Διαθέτει ειδικό σύστημα διοχέτευσης του αντιδραστηρίου μέσω ρύγχους κατασκευασμένου από ατσάλι επικαλυμμένο από teflon, το οποίο πλένεται κατάλληλα μετά από κάθε στάδιο.

Στο ρύγχος υπάρχει ένας ειδικός αισθητήρας, ο οποίος ελέγχει τη στάθμη του αντιδραστηρίου και ανιχνεύει την ύπαρξη φυσαλιδών. Το εύρος του όγκου του αντιδραστηρίου που διοχετεύεται είναι 100, 150, 200, 400 ή 600μl ανά πλακίδιο.

Διαθέτει σύστημα 2D γραμμικού κώδικα για την αναγνώριση των αντικειμενοφόρων πλακών και των αντιδραστηρίων.

Λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18ο– 26ο C).

PT Link, Pre-Treatment Module for Tissue Specimens

Autostainer PT Link

Το Autostainer PT Link είναι μια ειδική συσκευή για την ταυτόχρονη αποπαραφίνωση και αντιγονική ανάκτηση εντελώς αυτόματα σε 90 λεπτά.

Διαθέτει δύο διαφορετικές δεξαμενές υποδοχής αντικειμενοφόρων πλακών για την ταυτόχρονη διεξαγωγή δύο διαφορετικών πρωτοκόλλων και η χωρητικότητα της κάθε δεξαμενής είναι 24 πλάκες. Η θερμοκρασία και η διάρκεια της αντιγονικής ανάκτησης ρυθμίζονται από το χρήστη (εύρος θερμοκρασίας 30ο – 102ο C).